W samym sercu Gliwic, na Alei Przyjaźni 7/1, obok Parku Kościuszki i 50 m od ulicy Zwycięstwa, czekają na Państwa piękne gabinety Kliniki IkonaCity. 

Cudowne wnętrza z ponad stuletnią duszą, po liftingu, ale z zachowaniem oryginalnego charakteru wnętrz secesyjnej kamienicy pozwalają na chwilę wytchnienia. Mimo bliskości hałaśliwego miasta chcieliśmy stworzyć miejsce, gdzie w spokoju można podjąć właściwe decyzje, poznać najnowsze światowe trendy w medycynie estetycznej, czy zrelaksować się w rękach kosmetologów.

Tworząc ofertę zabiegów medycyny estetycznej, połączyliśmy nowoczesną technologię i  doświadczenie naszych specjalistów opierając się o:

 • Zabiegi laserowe z zastosowaniem medycznych laserów dermatologicznych niemieckiej firmy Asclepion: lasera diodowego wysokoenergetycznego Mediostar Next, lasera Erb-YAG do usuwania zmian skórnych i liftingu frakcyjnego skóry.

 • Najnowsze obecnie urządzenie do nieinwazyjnego liftingu powiek, generatora wiązki plazmy PLEXR,

 • Najnowsze odkrycie dermatologii estetycznej, Regenera Activa do mikroprzeszczepu skóry do leczenia wypadania włosów. 

 • Standard w zabiegach redermalizujących DERMAPEN, w każdym obszarze skóry ciała.

Dzięki temu możemy zapewnić leczenie i wykonywane zabiegi na najwyższym poziomie. Świadomie wybieramy wyłącznie sprawdzone i przede wszystkim poparte badaniami i efektami klinicznymi metody terapii.

Bardzo istotnym elementem procesu leczenia jest to, aby Pacjent  miał pełną świadomość, co i dlaczego chcemy zrobić. Dlatego sporo czasu poświęcamy na rozmowę. Chcielibyśmy, aby każdy pacjent był świadomy podejmowanych decyzji i  wiedział, jak będzie przebiegało krok po kroku leczenie, czego się można spodziewać, jakie mamy alternatywne formy działania. Ten rodzaj współpracy lekarza i pacjenta przynosi najlepsze efekty. Dzięki temu mamy szansę bez stresu przejść wszystkie etapy, czasami kilkumiesięcznego, procesu leczenia.

Priorytetem jest dla nas stworzenie jak najbardziej komfortowych warunków, które towarzyszą wszystkim zabiegom. Wnętrza naszej kliniki zostały tak zaprojektowane, aby przeczyć stereotypom. Są ciepłe, wygodne i przyjazne, a przepyszna kawa czy herbata z dodatkiem chillout'owej muzyki umili cza spędzony na recepcji, w towarzystwie naszych ekspertów pielęgnacji skóry p. Agnieszki Szmatuły i p. Gabrieli Pawłowicz. Przed zabiegiem proponujemy miejscowe znieczulenie kremem z dodatkiem lidokainy, jeśli to jest konieczne, tak aby cały proces leczenia był jak najbardziej bezbolesny i bezstresowy.

Klinika IkonaCity powstała w 2007 roku, ale już w 2001 roku powstał gabinet dermatologiczny w Tarnowskich Górach, który zapoczątkował powstanie kliniki IkonaCity w Gliwicach. Od początku działalności opierając wszystkie działania na organicznym wzroście firmy, budowanym na etycznych i przede wszystkich medycznych fundamentach, rozwija się do dziś. Na przestrzeni tak wielu lat doświadczaliśmy wielu zmian  w medycynie estetycznej. Rosła świadomość i wiedza pacjentów o możliwościach i ograniczeniach stosowanych metod.

Medyczny fundament zawsze na pierwszym miejscu stawia potrzeby pacjenta, a etyka zawodowa zmusza czasami do przebudowy jego oczekiwań na realne, naturalne i przede wszystkim bezpieczne.

IKONACITY  - Najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Jesteśmy pewni wysokich kwalifikacji lekarzy, którzy współpracują z naszą kliniką. Dlatego z pełnym przekonaniem przejmujemy na siebie medyczną odpowiedzialność za powodzenie zabiegów. Inwestujemy w wysokiej klasy sprzęt medyczny i produkty lecznicze, których bezpieczeństwo stosowania zostało potwierdzone medycznymi certyfikatami amerykańskim FDA, czy europejskim CE.

W IKONA CITY ŚWIADCZYMY USŁUGI OPARTE NA ZAUFANIU – NASI PACJENCI MOGĄ MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE ICH DANE SĄ PRZETWARZANE W BEZPIECZNY SPOSÓB.

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wejściem w życie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, zwanego dalej: „RODO”), pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować, że zgodnie z art. 13 RODO:

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych  są:

 • Małgorzata Kocot oraz Grzegorz Kocot prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: IkonaCity S.C. Małgorzata i Grzegorz Kocot (ul. Poranna 16; 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 645-253-52-57) – zwana dalej jako „IkonaCity S.C.”;
 • Małgorzata Kocot prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Specjalistyczna Praktyka Dermatologiczna Małgorzata Kocot (ul. Poranna 16; 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 645-170-27-18) – zwana dalej jako „SPDMK”;

- zwani  dalej: „Współadministratorami danych”.

IkonaCity S.C. i SPDMK są podmiotami powiązanymi - świadczą uzupełniające względem siebie świadczenia medyczne na rzecz tej samej grupy pacjentów, w tym samym miejscu i czasie. Zawarły zatem umowę o współadministrowanie danymi osobowymi, w tym m.in. podzieliły zakres swojej odpowiedzialności w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z RODO w ten sposób, że IkonaCity S.C. jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego, natomiast SPD MK jest odpowiedzialna za umożliwienie Ci wykonywania swoich praw szczegółowo opisanych w niniejszym oświadczeniu informacyjnym. Niezależnie od tego ustalenia, możesz wykonywać swoje prawa również wobec każdego z Administratorów z osobna - w takim przypadku przekażemy Twoje żądanie Współadministratorowi, który je zrealizuje.

Kto odpowie na pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Współadministratorzy utworzyli wspólny punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych. Jeśli chcesz zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw lub cofnąć swoją zgodę, lub uzyskać jakiekolwiek dodatkowe informacje prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: gabinet@ikonacity.pl lub kontakt osobisty pod adresem: 44-100 Gliwice, Aleja Przyjaźni 7/1.

Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych?

Chcąc realizować na Twoją rzecz określone świadczenia, musimy znać Twoje: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz datę urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). Możemy również otrzymać Twój adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do świadczenia usług, a jedynie do potwierdzenia terminu Twojej wizyty.

Podczas korzystania z naszych świadczeń sporządzamy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie wymagane przez prawo informacje, w szczególności o Twoim stanie zdrowia. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w celu:

 • potwierdzenia Twojej tożsamości  przed udzieleniem świadczenia oraz weryfikacji danych podczas umawiania wizyty (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);
 • prowadzenia i przechowywania Twojej dokumentacji medycznej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);
 • odbierania i przechowywania oświadczeń, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania);
 • kontaktu pod podany przez Ciebie numer telefonu lub adres e-mail, w szczególności aby potwierdzić rezerwację, bądź odwołać termin konsultacji lub poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy badania (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO);
 • prowadzenia sprawozdawczości rachunkowej, wystawiania faktur lub rachunków oraz realizacji obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości);
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (rt. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora).

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są ww. przepisy RODO, a w zakresie szerszym -  udzielona przez Ciebie dobrowolnie zgoda. Pamiętaj, że jeżeli podajesz nam swój numer telefonu lub adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia umówionej przez Ciebie wizyty.

Czym skutkuje nieprzekazanie danych osobowych?

Podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym np. prowadzenia dokumentacji medycznej, wystawiania rachunków czy kontaktu z Pacjentem, stąd brak ich podania może skutkować odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia. 

Jak długo przetwarzane będą dane?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. 

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to nie będzie to trwało dłużej niż do momentu jej wycofania. 

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, to będziemy ją przechowywać przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub anonimizowane.

Jakim podmiotom mogą być przekazywane dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą udostępniane tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby zagwarantować Ci wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie upoważnień lub umowy ze Współadministratorami danych i wyłącznie z ich wyraźnego polecenia. Nie udostępniamy danych żadnym podmiotom zewnętrznym na  ich użytek własny, a jedynie w celu realizacji naszych usług. Wszyscy pracownicy i współpracownicy (np. lekarze, kosmetolodzy), którzy przetwarzają dane osobowe naszych Pacjentów zapewniają ich bezpieczeństwo, w tym wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych przewidziane przez prawo. 

Twoje dane mogą zostać udostępnione:

 • lekarzowi  świadczącemu na Twoją rzecz świadczenia medyczne na terenie gabinetu  w Gliwicach przy al. Przyjaźni 7/1;
 • współpracownikom odpowiedzialnym za proces rejestracji pacjentów (wyłącznie niezbędne dane teleadresowe);
 • współpracownikom wykonującym czynności pomocnicze przy wykonywaniu świadczeń medycznych np. przygotowanie  pacjenta do zabiegu, asystowanie przy zabiegach (wyłącznie dane niezbędne do wykonania zleconych czynności pomocniczych);
 • współpracownikom wykonującym zabiegi z zakresu kosmetologii zalecone przez współpracującego lekarza (wyłącznie dane niezbędne do wykonania zleconych czynności pomocniczych);
 • dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane zagranicę, ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą również profilowane. 

Jakie przysługują Ci prawa?

 • Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 • W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Ciebie informacji opiera się na udzielonej zgodzie, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.