W IkonaCity współpracujący lekarze to przede wszystkim specjaliści z zakresu dermatologii i wenerologii. Podstawowe cele studiów specjalizacyjnych z zakresu dermatologii to przygotowanie wysokiej klasy specjalisty posiadającego wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne odpowiadające standardom przyjętym w Unii Europejskiej. Od diagnostyki klinicznej i diagnostyki różnicowej schorzeń dermatologicznych po aktualne metody leczenia stale podnosimy swoje kwalifikacje.

Diagnostyka kliniczna i trichologiczna różnych postaci łysienia pozwala nam stosować odpowiednie metody leczenia, nie tylko zachowawczego, związanego ze stosowaniem leków zewnętrznych, ale po stosowanie zabiegów mezoterapii, osocza bogatopłytkowego, czy ostatnio najbardziej zaawansowanej formy terapii mikroprzeszczepu skóry Regenera Activa.

Na co dzień spotykamy sytuacje, w których wymagane jest włączenie antybiotykoterapii, leczenie kortykosterydami, lekami przeciwgrzybiczymi i przeciwwirusowymi, czy leczenie retinoidami.

Zastosowanie metod chirurgicznych (dermatochirurgia) w onkologicznych  i nieonkologicznych schorzeniach skóry takich jak powszechnie występujące włókniaki lub brodawki wirusowe, stanowi idealne uzupełnienie spektrum interwencji dermatologicznych.

Specjalista dermatolog już w trakcie specjalizacji na bieżąco kształci się w zakresie kosmetologii lekarskiej, gdzie wykorzystuje peelingi medyczne, usuwa teleangiektazje, stosuje laseroterapię z wykorzystaniem laserów wysokoenergetycznych wskazanych szczególnie w dermatologii (w naszym przypadku wykorzystujemy działanie laserów medycznych firmy Asclepion Erb-YAG i lasera diodowego). 

W zakresie specjalizacji ujęto również wykonywanie zabiegów diagnostycznych i leczniczych: 

  • Wykonanie zabiegów w zakresie fizykoterapii: elektrokoagulacja, zamrażanie śniegiem dwutlenku węgla, ciekłym azotem, podtlenkiem azotu, wyłyżeczkowanie, światłolecznictwo, naświetlania lampami UVA, UVB. 
  • Umiejętność wykonania podstawowych zabiegów chirurgii dermatologicznej np. wycięcie znamienia, nacięcie ropnia, szycie ran, usunięcie wrastającego paznokcia, usunięcie brodawki, kaszaka połączone ze zszyciem rany.
  • Pobieranie wycinków skóry do badań mikroskopowych.
  • Wykonywanie testów naskórkowych, prób śródskórnych i skaryfikacyjnych oraz wykonywanie badań mikologicznych.
  • Ocena dermoskopowa zmian skórnych, profilaktyka przeciwczerniakowa.
  • Ocena stanu flebologicznego kończyn dolnych. 
  • Wykonywanie zabiegów z fototerapii dynamicznej.
  • Wykonywanie peelingow lekarskich.
  • Przeprowadzanie zabiegów z zastosowaniem wypełniaczy w obrębie skóry i tkanek miękkich.
  • Wykonywanie zabiegów z użyciem preparatu toksyny botulinowej.

Wszystkie wymienione procedury wchodzą w skład wytycznych określanych przez Izbę lekarską i zatwierdzanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Specjalista dermatolog jest wszechstronnie przygotowany do przeprowadzania diagnostyki stanu skóry, badań dermoskopowych, profilaktyki przeciwczerniakowej i  wykonywania wszystkich zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

TAK! JESTEŚMY SPECJALISTYCZNIE PRZYGOTOWANI